verminder stress onder andere met inzicht in je MBTI-type
Elk type mens heeft karakteristieke oorzaken die stress oproepen en oplossingen om stress te bestrijden. Met het kennen van jouw mogelijke oorzaken en geneesmiddelen, kun je stress te voorkomen/managen en op school, op je werk en in relaties op een gezonde manier te reageren.

home   stress   contact

grafisch vormgeven
begeleiding ondernemers
persoonlijke ontwikkeling
en meer ...

 

opdrachtgevers
 

We vertellen je over de MBTI
omdat we er van overtuigd zijn
dat ieder mens vele kanten heeft die
hij of zij kan ontwikkelen.

In het geval van stress:
reageer eens anders
dan gebruikelijk en ervaar
wat het met jezelf en
met de ander doet.

Veel plezier!

Neem contact op met
In Zicht In Vorm en we werken samen aan jouw ontwikkeling.

En ... er is nog veel meer te ontdekken in de MBTI.
Vind de verschillende sites op het worldwideweb die informatie geven
over deze prachtige manier van
je zelf ont-dekken.


Type

Oorzaak

'Geneesmiddel'

ENFP

Probeert 'alles' te doen
Dringt te veel en is op zoek naar
Neemt te veel op zich
Is te assertief
Heeft onvoltooide taken

Leer 'nee' zeggen
Stel prioriteiten
Plan je tijd
Sta open voor veranderingen
Zoek tijd om alleen te zijn
Zorg voor lichamelijke behoeften

INFP

Er zijn teleurgestelde idealen
Heeft een gevoel van ontoereikendheid
Heeft gebrek aan assertiviteit
Heeft moeite met tijdmanagement
Vertraagt het voltooien van projecten

Zoek manieren om idealen te uiten
Vertrouw positieve feedback
Ga meer assertief te werk
Leer tijdmanagementvaardigheden
Lever incomplete projecten in

ENFJ

Zorgt voor anderen
Over idealiseert anderen
Is overgevoelig voor anderen
Socialiseren kan in botsen met werk
Probeert verwachtingen van anderen waar te maken

Zorg voor je eigen behoeften
Stel realistische verwachtingen
Probeer te begrijpen; vergeef
Verminder socialiseren: maak tijd voor werken
Breng tijd door met liefdevolle, ondersteunende vrienden

INFJ

Is geheel toewijd aan hun zaak
Stelt te hoge doelen voor zichzelf
Heeft onuitgesproken verwachtingen van anderen
Is kritisch op anderen met zwakke idealen
Heeft moeite met volgen regels/instructies van anderen

Vertrouw je innerlijke visie en waarden
Zet realistische doelen voor jezelf
Maak je verwachtingen duidelijk aan anderen
Leer vaker kritiek te vragen en te geven
Sluit een compromis en volg regels en instructies

ISTJ

Ziet toe op planning op lange termijn
Is te perfectionistisch over kleine details
Heeft te veel werk; heeft niet genoeg plezier

Maak langetermijnplannen
Zet stapje terug en krijg overzicht
Laat tijd toe voor ontspanning en plezier

ESTJ

Neemt beslissingen te snel
Houdt te lang vast aan een slechte keuze
Geeft kritiek houdt geen rekening met impact
Benoemt/ziet inefficiëntie van de groep
Heeft onlogische frustratie over anderen

Overweeg meer opties, neem dan beslissing
Ontwikkel meer flexibiliteit
Breng balans in kritiek met uiten van waardering
Organiseer en bepaal
Lagere verwachtingen kan frustraties verminderen

ISFJ

Heeft gebrek aan assertiviteit
Heeft wellicht gebrek aan zelfvertrouwen
Wordt ondergewaardeerd doorom stil gedrag
Heeft moeite met het verlaten van vrienden
Zegt te vaak "ja"

Ontwikkel assertiviteit
Ontwikkel zelfvertrouwen
Zet door; zeg vaker waar het op staat
Vertrouw eigen ingevingen en voorstellingsvermogen
Leer meer "nee" te zeggen

ESFJ

Is gevoelig voor onverschilligheid van anderen
Heeft verwachting dat anderen 100% geven
Zegt/leeft te veel "zou"
Verwaarloost eigen behoeften; zorgt voor anderen
Helpt anderen voordat je weet wat ze nodig hebben

Van nature vertrouwen op familie en vrienden
Verwacht niet dat anderen dezelfde hoge verwachtingen hebben
Oefen vergevingsgezindheid
Schenk voldoende aandacht aan eigen behoeften
Vraag wat iemand nodig heeft, begin dan met helpen

ENTP

Wordt overweldigd met proberen te veel te doen
Impulsieve energie kan realiteit negeren
Heeft moeite met prioriteiten stellen
Verbindt zich met onverstandige projecten
Afmaken projecten mislukt
Negeert persoonlijke lichamelijke behoeften

Gebruik natuurlijke assertiviteit om "nee" te zeggen tegen enkele projecten
Gebruik impulsieve energie om met uitdagingen om te gaan
Stel prioriteiten
Leer projecten af te maken
Besteed aandacht een eigen lichamelijke behoeften

INTP

Geeft niet genoeg sociale ondersteuning
Heeft niet genoeg aandacht voor details/afmaken
Let niet op gevoelens van anderen
Is te betrokken bij werk; neemt niet genoeg ontspanning
Is te veel bezig met voorbereiding; heeft niet genoeg voltooing

Versterk de ondersteunende groep
Past zich van nature goed aan aan druk van buitenaf
Kijk verder dan logica; betrek gevoelens
Leer onderbrekingen te nemen voor lichamelijke activiteit
Zet tijdslimiet op voorbereiding en neem genoeg tijd om te voltooien

INTJ

Besteedt te veel tijd aan het werk
'Organiseert' te veel;'doet' niet voldoende
Beledigt anderen met kritiek of botheid
Probeert alle onderwerpen/punten te beheersen
Deelt gevoelens wellicht niet met anderen

Leer ontspannen en ontspan
Organiseer dingen sneller en onderneem actie
Uit je waardering; ontwikkel gevoeligheid voor gevoelens van anderen
Zet prioriteiten voor gebieden om te leren.
Stel tijdslimieten.
Betrek anderen in je persoonlijk leven

ENTJ

Frustratie:anderen houden zich niet aan deadlines
Is ongeduldig bij niet volgen van goed gemaakte plannen
Heeft buitensporige prestatiedruk op zichzelf en anderen
Neemt snel beslissingen met onvoldoende info
Let niet op eerste signalen van stress

Maak tactvol gebruik van assertiviteit om plannen volgen en deadlines halen aan te moedigen
Geef anderen enige ruimte
Heroverweeg beslissingen en verzamel meer informatie
Luister naar anderen wijs niet op fouten
Plan ook tijd voor recreatieve activiteit

ESTP

Heeft irrelevante abstracties en theorieën
Kan te bot en tekritisch zijn
Handelt te snel. checkt niet effect op anderen
Heeft gebrek aan een duidelijke richting
Gaat op in activiteit; studie wordt verwaarloosd

Gebruik lichamelijke activiteit om stress te verminderen
Ontwikkel tact en gevoeligheid voor gevoelens
Vertraag; Overweeg de voors/tegens voor je handelt
Leer houden van risico nemen en nieuwe ervaringen opdoen om spanning te verlichten
Gebruik natuurlijke spontaniteit en het je gemakkelijk kunnen aanpassen

ISTP

Houd belangrijke gedachten binnen
Onderschat tijd benodigd voor projecten
Collega's voelen zich afgewezen als hun logica niet duidelijk is
Vervreemd zich van anderen door geen waardering te tonen
Heeft moeite tot onderliggende betekenis te komen

Vraag vrienden mee doe te doen met activiteiten en gedachten te delen
Denk goed na over dingen voor je handelt. Laat genoeg tijd toe.
Laat anderen zien/weten waar je om geeft ook bij hun en hun projecten
Blijf kalm ondanks crisissen
Vind een manier om te slagen ondanks de regels

ISFP

Deelt z elfs diepe gevoelens niet
Neemt zonder meer aan wat hij/zij goed doet
Onderwaardeert zichzelf en geeft te laag op over hun talenten
Heeft minderwaardigheidsgevoelens

Bespreek gevoelens met goede vrienden
Waardeer en loof eigen prestaties
Leer meer assertief te werk te gaan

ESFP

Is verveeld door te veel aandacht voor theorieën
Maakt zich ongerust over innige relatie
Socialiseert te veel
Handelt zonder zorgvuldig overwegen van opties
Besteed te veel tijd aan plezier

Probeer te begrijpen, niet slechts te handelen
Wend je tot veel vrienden
Breng balans aan in werk en spel
Pas bestaande regels aan om tegenslagen te trotseren
Leer (projecten) afmaken

home Bron: ® Myers-Briggs Type Indicator en MBTI zijn gedeponeerde handelsmerken van Consulting Psychologists Press, Inc - (c) 1999-2002 Patrick Mast - 3 december 2002