witruimte
In Zicht In Vorm maakt je blij  
brengt je op andere gedachten ...
home   stress   contact

grafisch vormgeven
support ondernemers
persoonlijke ontwikkeling
en meer ...

 

opdrachten


Vind je passie en leef uitbundig!

Neem gerust contact op
en maak een afspraak.
Investeer in jezelf en
verrijk je leven.
Je staat op het punt van ont-vouwen!talenten ...

ont-hullen ...

ont-warren ...

de zon schijnt ook achter de wolkenwitruimtemozaiekwitruimteschittering kan je verblinden, geeft ook diepgang

If ...

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise;

If you can dream and not make dreams your master;
If you can think and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by 'knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to broken,
And stoop and build' em up with worn out tools;

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch and toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: "Hold on!"

If you can talk with crowds and keep your virtue
Or walk with Kings nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And which is more you'll be a Man, my son!

1910, Joseph Rudyard Kipling 1865 ~ 1936


 
    ontvouw je gedachten en verrijk jezelf Indien

Indien ge met bezonnen hoofd alom beroering kunt aanschouwen,
Paniek en dreiging om u heen met kalme blik kunt gadeslaan;
Indien, waar ánd'ren aan u twijf'len, gij uzélven kunt vertrouwen,
Maar toch die twijfel aan uw trouw óók kunt vergeven en verstaan;
Indien ge wachten kunt, het juiste tijdstip met geduld verbeiden,
En, als een lastertong u treft, gij laster slechts met waarheid keert;
Indien, vervolgd door haat, ge tot geen wrokgevoel u laat verleiden,
En daarbij nimmer met uw deugdzaamheid of wijsheid paradeert;

Indien ge dromen kunt - nochtans u niet door dromen laat regeren;
Indien ge dénken kunt, maar niet uw heil zoekt in gepeins alléén;
Indien ge alle wisselingen van het noodlot kunt trotseren,
En rustig koers houdt, langs de klippen van triomf of rampspoed heen;
Indien ge kunt verduren, dat een schelm het woord, door u gesproken,
Verdraait, vervalst, en dan voor goede munt verkwanselt aan een zot;
Indien, als 't werk van héél uw leven voor uw ogen wordt gebroken,
Ge 't weder opbouwt, met gereedschap deels versleten, deels kapot;

Indien ge met de fondsen, door uw vlijt en spaarzaamheid verkregen,
Een bod naar rijkdom hebt gedaan,
een sprong gewaagd naar méér gewin,
En 't is mislukt ... en ál uw leed hebt ge voor iedereen verzwegen:
Uw hand grijpt weer de ploeg, en ge begint opnieuw bij het begin;
Indien ge, als het moet, uw zinnen en uw zenuwen kunt dwingen
Uw doel te dienen, ook al ging hun energie reeds lang teloor,
Opdat ge nog één laatste ruk aan hun vermogens kunt ontwringen,
Waaruit ge onverwachte wilskracht put voor het bevel: Zet dóór!

Indien ge met de menigte, maar óók met vorsten kunt verkeren,
Moreel en geestelijk de kern van beide in uw hart omvat;
Indien wélmenend vriend, noch fél-verbitterd vijand, u kan deren;
Indien een ieder voor u meetelt, maar ge niemand overschat;
Indien ge nóóit een kostbare minuut onnuttig laat verlopen,
Maar elke vliedende seconde naarstig arbeidt aan uw plan,
Dán ligt de weg naar Vrede, Voorspoed en Voldoening voor u open,
En - wat oneindig méér betekent - dán,
kent ge de mogelijkheden van een mens!

(1910) vrij uit het Engels vertaald door J. M. de Vries de Waal